Narva-Jõesuu
Valla uudised
Sündmused
Haldusreform
Kirde noored
Detailplaneeringu algatamise teade
Tagasi
Vaivara Vallavalitsus teatab , et Vaivara Vallavalitsuse 05.12.2017 korraldusega nr 324 algatati Meriküla külas asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva Mesi (katastritunnus 85101:002:0441) ja Mesilinnu (katastritunnus 85101:002:0442) maaüksuste maa-ala (üldpindala ca 25ha) detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maa-ala kuni kuueks minimaalselt 3ha pindalaga maatulundusmaa juhtotstarbega krundiks, määratleda igale moodustuvale krundile ehitusõigus ühe elamu ja kuni kolme abihoone rajamiseks, samuti lahendada planeeritava maa-ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja vajalikud tehnovõrgud.
Sama korraldusega jäeti algatamata nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine järgmistel kaalutlustel:
1. planeeringualal ei ole kaitsealuseid objekte;
2. planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.
Planeeringuala arendajaks on maaomanikud.
Algatamise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäevadel 08.00-16.30 Vaivara vallamajas aadressil Pargi 2 Sinimäe alevik, Ida-Virumaa või Vaivara valla kodulehel aadressil www.vaivara.ee.

Lisa kalendrisse
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Detsember 2018 järgmine
E T K N R L P
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jälgi meid facebookis |