Narva-Jõesuu
Valla uudised
Sündmused
Haldusreform
Kirde noored
Teade „Auvere tuulepargi“ avalikust väljapanekust
Teade Vaivara valla „Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikust väljapanekust
 
Vaivara Vallavolikogu 30.03.2016 otsusega nr 88 algatati „Auvere tuulepargi“ eriplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu koostamise eesmärk on maa-ala välja arendamine tuulepargi alaks. Planeeringuala, pindalaga ca 2 350 ha, asub Auvere külas ja hõlmab vähemalt järgmisi katastriüksusi:
Katastritunnus Nimetus Pindala (ha) Sihtotstarve
85101:012:0190 Narva metskond 16 95,70 Maatulundusmaa 100%
85101:012:0112 Narva metskond 58 547,52 Maatulundusmaa 100%
85101:012:0054 Kaevunurga 8,09 Maatulundusmaa 100%
85101:012:0048 Viiendi 8,18 Maatulundusmaa 100%
85101:012:0027 Uus-Auvere 150,00 Maatulundusmaa 100%
85101:002:0159 Narva metskond 39 23,99 Maatulundusmaa 100%
85101:002:0152 Narva metskond 40 182,72 Maatulundusmaa 100%
85101:012:0210 Narva metskond 25 645,30 Maatulundusmaa 100%
85101:012:0200 Narva metskond 17 564,40 Maatulundusmaa 100%
Planeeringuga kavandatav tuulepark koosneks vähemalt järgmistest ehitistest:
1. elektrituulikutest ja neid omavahel ühendavatest keskpinge (20 kV) ülekandeliinidest;
2. alajaamadest ja neid omavahel ühendavatest kõrgepinge (110 kV) ülekandeliinidest;
3. kõrgepinge 330 kV ülekandeliinist tuulepargi 330/110/20 kV alajaama Eesti Soojuselektrijaama ja Balti Soojuselektrijaama 330/110 kV alajaamas paikneva liitumispunktiga ühendamiseks.
 
Lähtudes planeerimisseaduse § 100 lõikest 5 teatab Vaivara Vallavalitsus, et ajavahemikul 28.11.2016-29.01.2017 toimub „Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek.
„Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusega võimalik tutvuda Vaivara valla kantseleis (Pargi 2, Sinimäe alevik, Ida-Virumaa) ja Vaivara valla kodulehel http://www.vaivaravald.ee/dp/Eriplaneering/pdf/pass.htm.
 
Samas teatame, et 02.02.2017 kell 13.00 toimub Vaivara vallamaja koosolekute saalis (Pargi 2, Sinimäe alevik, Ida-Virumaa) „Auvere tuulepargi“ eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Lisa kalendrisse
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Oktoober 2018 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jälgi meid facebookis |