Narva-Jõesuu
Valla uudised
Sündmused
Haldusreform
Kirde noored
Vaivara Vallavolikogu 8. koosseisu 39. istungil
Vaivara Vallavolikogu 8. koosseisu 39. istung toimus 25. jaanuaril 2017 algusega kell 17.00 volikogu saalis Pargi tänav 2, Sinimäe alevik.
Päevakorras oli:
 1. Informatsioon eelarve täitmise kohta 31.12.2016 seisuga
 2. Vaivara valla 2017. aasta eelarve II lugemine. Otsustati: Lõpetada Vaivara valla 2017.aasta eelarve II lugemine. Võtta vastu vallavolikogu määrus nr 46 „Vaivara valla 2017. aasta eelarve“.
§ 1. Tulud ja kulud
Võtta vastu Vaivara valla 2017. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
1) põhitegevuse tulud summas 3 553 263 eurot;
2) põhitegevuse kulud summas 3 122 048 eurot;
3) investeerimistegevus summas -1 657 861 eurot;
4) finantseerimistehingud summas 583 645 eurot;
5) likviidsete varade muutus summas -643 001 eurot.
§ 2. Sihtfinantseerimine
Eraldada Vaivara valla 2017. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:
1) Vaivara Sinimägede SA-le 5 000 eurot korteriühistute toetamiseks;
2) Vaivara Sinimägede SA-le 5 000 eurot eramajade renoveerimise toetamiseks;
3) Vaivara Sinimägede SA-le 5 000 eurot tegevuskulude katteks;
4) Vaivara Sinimägede SA-le 45 164 eurot muuseumi tegevuskuludeks;
5) Vaivara Sinimägede SA-le 39 000 Sinimägede Muuseumi laiendamine ja teenuste arendamine elluviimiseks;
6) KA Vaiko AS-le 9 744 tuhat eurot ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
7) KA Vaiko AS-le KA 7 986 eurot sauna korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
8) KA Vaiko AS-le KA 3 904 eurot heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
9) KA Vaiko AS-le KA 720 000 eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks (II etapp);
10) KA Vaiko AS-le KA 384 106 eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks (I etapp);
11) Vaivara Kalmistud SA-le 50 000 eurot Sinimäe kalmistu hooldusega seotud tegevuskuludeks;
12) Maarahvaselts Vanatare MTÜ-le 5 000 eurot seltsimaja majanduskulude katteks;
13) ERNA Selts MTÜ-le 6 617 eurot Utria Dessant 2018 korraldamiseks;
14) Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA-le 2 045 eurot liikmemaksu maksmiseks;
15) Raudlaeva Maja MTÜ-le 6 048 eurot  projekti „Ajaloolise 11-meetrise puulaeva“ omafinantseeringu katteks;
16) Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ-le 300 eurot liikmemaksu maksmiseks;
17) IVOL-i MTÜ-le 5 167 eurot liikmemaksu maksmiseks;
18) Eesti Maaomavalitsuse Liidu MTÜ-le 2 852 eurot liikmemaksu maksmiseks;
19) Kohalikke MTÜ-dele ja valitsussektori SA-dele 10 000 eurot kultuuri, spordi, noorsootöö ürituste läbiviimiseks.
20) Muude  residentidele 30 500 eurot hajaasustuse programmi kasutajale;
§ 3. Reservfond
Moodustada Vaivara Vallavalitsuse reservfond summas 33 206 eurot.
 1.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel. Võeti vastu määrus 47.
 2. Vaivara valla 2017.aasta eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine.  Võeti vastu otsus 135.
 3. Vaivara valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2016-2028. Võeti vastu määrus 48.
 4. Eelarve- ja majanduskomisjoni töö aruanne. Komisjoni esimehe palvel ning volikogu liikmete nõusolekul esitatakse komisjoni töö aruanne järgmisel volikogu istungil.
 5. Sotsiaalkomisjoni töö aruanne. Ettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Evald Teetlok. 2016.aastal on toimunud 4 koosolekut. Liikmed on väga hästi osalenud. Kõik arutusel olnud küsimused on olnud valitsuse esitatud eelnõud. Väikeseks puuduseks initsiatiivi ülesnäitamine ehk komisjoni poolt teemade algatamine.
 6. Jooksvad küsimused ja info.
Volikogu esimehe info:
 • Aastalõpu kampaaniast
 • Kooli spordihoone hankest
 • Toyota autokeskuse avamisest
 • Vaivara küla vee-ja kanalisatsiooni rajamiseks ootame pakkumisi reedeks
 • Järgmine istung 22.02.2017
Vallavanem andis infot oma tegevustest:
Vallavanem teavitab, et Rahandusministeerium soovib sõlmida nõustamisteenuse lepingut.
Kohalolevad volikogu liikmed ei olnud selle vastu.
- Plaanis hakata välja andma Narva-Jõesuuga ühist lehte.
- Utria Dessandist
- Maavalitsuses kohtumisest (IVEK, Töötukassa)
- tulemas EMOLI juhatuse koosolek
- Sillamäe Riigigümnaasiumi juubeliüritus
- valla 25.aastapäev
 

Lisa kalendrisse
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Oktoober 2018 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jälgi meid facebookis |