EELNÕU

VAIVARA VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

Sinimäe                                                                                                         2009.a.nr

 

Kohanime määramine Auvere külas

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates............... valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3 ja § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, Vaivara Volikogu 16.11.2006.a määrusest nr 26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, 

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Määrata Vaivara vallas Auvere külas suvilaühistu Mustajõe Kolm kasutuses olevale territooriumile kohanimi Mustajõe Kolm ühistu vastavalt lisatud skeemile.

 

2. Korraldus teha teatavaks kohanime nõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ja aiandusühistule.

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                            Galina Mogelainen

Vallasekretär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELNÕU

 

VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 Sinimäe                                                                                                            31. märts 2009.a.nr

 

Kohanime määramine Vaivara külas

 

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates............... valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3 ja § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, Vaivara Volikogu16.11.2006.a määrusest nr 26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2,  

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Määrata Vaivara vallas Vaivara külas aiandusühistu Romaðka kasutuses olevale maa alale uueks kohanimeks Kesalille ühistu vastavalt lisatud skeemile.

 

2. Tunnistada kehtetuks kohanimi Romaðka aiandusühistu ja arvata Vaivara valla kohalike väikekoha nimekirjast välja Romaðka aiandusühistu.

 

      3. Korraldus teha teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud

      töötlejale ja aiandusühistule.