VAIVARA VALLAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Sinimäe                                                                                                         14. mai  2009  nr 223

 

Jaoskonnakomisjonide moodustamine ning

esimeeste ja liikmete nimetamine

 

Lähtudes Euroopa Parlamendi valimise seadus § 15, võttes aluseks Vaivara Vallavalitsuse 23.07.2002 määruse nr 9 "Valimisjaoskondade moodustamine"  ning  07.06.2009.a. toimuvate  Euroopa  Parlamendi  liikmete valimistega Eestis,

 

Vaivara Vallavolikogu o t s u  s t a b:

 

1. Moodustada  Euroopa Parlamendi liikmete valimiste  korraldamiseks  Sinimäe ja Olgina  jaoskonnakomisjon.

2.   Hääletamise korraldamiseks ning hääletamistulemuste kindlaks tegemiseks  Euroopa Parlamendi  valimistel:

1.1.  Nimetada Sinimäe jaoskonnakomisjoni nr 1, asukohaga Sinimäe alevik, Pargi tn 2, liikmeteks:

 

Esimees:

-

Eret  Laht                      

Liikmed:

-

Marta Lambakahar                  

 

-

Aare Objartel                   

 

-

Aivar Henning                  

 

-

Kädi Koppe            

 

-

Helgi Kärsten

Asendusliikmed:

-

Kairi Kaljurand                     

 

-

Kai Kiiver

 

1.2.Nimetada Olgina jaoskonnakomisjoni nr 2, asukohaga Narva mnt. 12 Olgina alevik, liikmeteks:

 

Esimees

-

Liidia Kaasik                                

Liikmed:

-

Leokadia Vorobjova  

 

-

Aare Aas  

 

-

Age-Ave Orgulas          

 

-

Helmut Larka                                        

 

-

Natalia Rodionova                    

Asendusliikmed

-

Tiiu Piibe             

 

-

Jüri Juur

 

3. Otsus jõustub teatavaks tegemisest jaoskonnakomisjonidele.

 

 

Heiki Luts

Volikogu esimees