Ida-Viru noored on passiivsed? Jätke jutt!

 

Ida-Virumaa noored istuvat passiivselt kodus, tahtes siit põgeneda võimalikult kiiresti Tallinnasse, Peterburi, Euroopasse. Kuhu iganes. Igapäevaselt noortega töötades avaneb sootuks teistsugune pilt. Viimase paari kolme kuuga on uutes noorsootöö võimalustes kaasa löönud ligi 1000 noort ja  nad teevad seda omast vabast tahtest ja kutsuvad järjest uusi noori juurde.

 

Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn ning Vaivara vald panid 2016. aasta alul seljad kokku, et pakkuda oma noortele senisest mitmekesisemaid ja kvaliteetsemaid võimalusi enese arendamiseks just neis valdkondades, mis enim huvi pakuvad. Moodustus Ida-Virumaa kirde piirkonna koostöögrupp. Selliseid gruppe on maakonnas veel tegelikult kolm ning kõik pingutavad selle nimel, et ühisel jõul ja riigi rahalisel toel viia noorsootöö uuele tasemele.

 

Menukaks pole osutunud vaid oodatud tõmbenumbrid nagu multimeedia-, animatsiooni- või tehnoloogiaringid, vaid ka osalust propageerivad sündmused. See näitab, et lisaks tegemisele ja enesearendamisele soovivad Ida-Virumaa noored ümbritseva kujundamisel ise kaasa rääkida.

 

Narva noorteparlamendi liikmete ja noortekeskuse spetsialistide eestvedamisel toimunud noorte osalusfoorum tõi läinud aasta lõpus üle maakonna kokku enam kui 200 koolide õpilasesinduste liiget. Eesmärgiks oli vahetada kogemusi ja saada uusi tarkusi, näidata õpilasesinduste olulisust ja vajadust koolides ning julgustada noori ise aktiivsemalt tegutsema. Ka eelnenud tutvustussündmused koolides kujunesid väga menukaks.

 

Huviringide valikul vaatavad noored tulevikku, eelistades sageli tehnoloogia ja meediaga seotud tegevusi. Nad mõistavad väga hästi, et tulevate aastate tööturg vajab IT-kirjaoskusega inimesi ja seda nii Ida-Virumaal kui laias maailmas.

 

Näiteks täitus Narvas kiiresti multimeedia- ja animatsiooniring, kus õpitakse tööd arvuti- ja graafikaprogrammidega. Sillamäel käivitus oktoobris robootikaring, mille esindajad käisid juba detsembri alguses võistlemas Tallinnas rahvusvahelisel sündmusel Robotex. Robootikud alustasid ka Narva-Jõesuus. Sillamäel tehakse esimesi, kuid seda entusiastlikumaid samme tehnoloogiaringiga. Energiline videostuudio jäädvustab erinevaid piirkondlikke ja mitmeid maakonnas toimuvaid sündmusi ning kasvatab jälgijaskonda sotsiaalmeedias.

 

Omavalitsuste ühine pingutus noorsootöö planeerimisel ja elluviimisel võimaldab lisaks noorsootöötajate kogemuste vahetamisele kokku viia ka erinevate linnade ja valdade noored. Ainuüksi vestlusringides, väiksematel üritustel ja töötubades on osalenud vastavalt üle 100 ja 200 noore. Olulisel kohal on ka noorsootöötajate vahetus, mis võimaldab end proovile panna uues keskkonnas, tutvuda uute võimalustega ja tuua vaheldust nii enda kui noorte igapäeva. Mida rohkem me üksteiselt õpime, seda suurem on meie tarkus maakonna sees.

 

Paljudele võib see tulla üllatusena, kuid Narva-Jõesuus saime just koostöögrupi tegevuste osana esmakordselt käivitada noortetoa koos noorsootöötajaga. Vaid mõne kuuga on see hästi omaks võetud ning arvukad tegevused ja sündmused on juba planeerimisel. Mobiilne noortekeskus aga läheb otse noorteni.

 

On äärmiselt oluline, et nii noored ise, lapsevanemad, noorsootöötajad kui ka kooli personal julgustaks noori neist võimalustest kinni haarama ning osalema. Kõikide tegevuste ja teenuste planeerimisel ning elluviimisel on kesksel kohal just noored, keda kaasatakse protsessi kõikidesse etappidesse, julgustatakse initsiatiivi näitama ja ise toimetama. Julgust ja teotahet on Ida-Virumaal ju tublisti. Olgu selle tõestuseks kas või Narva noortekeskuse bändi N Sect ülesastumine ETV+ saates “Sinu õhtu”.

 

Meie noored on väga tublid ja meie ülesanne on nende initsiatiivi toetada. Peame kuulama, mida nad tahavad ja aitama neil oma eesmärkideni jõuda.

 

Ühtekokku toetab riik Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest kohalike omavalitsuste koostöögruppe ligi 6 miljoni euroga. Sügiseks alustati tegevust 12 piirkonnas (61 KOV-i), kes saavad toetust ühtekokku ligi 1,8 miljonit eurot. Ida-Virumaal moodustavad ühe grupi Narva, Narva-Jõesuu ja Sillamäe linn ning Vaivara vald, teise Kohtla-Järve linn ja Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald, kolmanda Tudulinna, Avinurme, Iisaku, Alajõe ja Illuka vald ning neljanda Kiviõli linn ja Lüganuse ning Sonda vald.

 

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

Margit Maksimov

Ida-Viru Kirderegiooni koostöögrupi koordinaator

 

 

 

Lisainfo:

 

Margit Maksimov

525 4590

margit.maksimov@gmail.com

 

Eesti Noorsootöö Keskus

735 0399

entk@entk.ee