RIIGIKOGU VALIMISED

 

Hääletamiseks Riigikogu valimistel on Vaivara vallas  moodustatud 2 valimisjaoskonda:

            Valimisjaoskond nr 1

Aadress: Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (vallavalitsuse ametiasutuse ruumes)
Piirid: Mustanina küla, Udria küla, Sõtke küla, Meriküla küla, Vaivara küla, Laagna küla, Perjatsi küla, Hiiemetsa küla, Pimestiku küla, Auvere küla, Hundinurga küla, Sinimäe alevik.
            Valimisjaoskond nr 2

Aadress: Narva mnt 12, Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa ( Olgina rahvamaja ruumes).
Piirid: Puhkova küla, Tõrvajõe küla, Vodava küla, Soldina küla, Peeterristi küla, Arumäe küla, Kudruküla küla, Olgina alevik.

            Riigikogu valimistel on hääleõigus Eesti kodanikul, kes on saanud 18-aastaseks.

Eelhääletamisel (26.02-28.02) saab hääletada valija, kes selleks eelhääletamise päevaks on saanud 18-aastaseks.

            Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis ja ta asub eelhääletamise päevadel ning valimispäeval väljaspool  elukohajärgset valimisjaoskonda, nt. haiglas, võib ta taotleda hääletamist oma asukohas. Asukohas hääletamist on võimalik läbi viia 26-28.veebruarini, milleks tuleb esitada kirjalik põhjendusega taotlus asukoha jaoskonnakomisjonile, kes korraldavad eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

            Valija, kellel on digitaalallkirja sertifikaat saab eelhääletamise päevadel 26.02 algusega 9.00 hääletada isiklikult ööpäevaringselt kuni 28.02 kella 20.00 Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

            Valimiste päeval (04. märtsil) saab hääletada valija, kes hiljemalt valimiste päevaks on saanud 18-aastaseks;

            Kui valija ei saa tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist.

            Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija eelhääletamisele eelneval perioodil ja sellele järgnevatel päevadel Vaivara vallavalitsusele ja eelhääletamise päevadel ja valimispäeval kuni kella 16.00 jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb ära märkida nimi, elukoht ning kodus hääletamise taotlemise põhjus.

            Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget .

           

            26, 27 ja 28. veebruaril kella 12.00-20.00 – toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades sealhulgas hääletamine väljaspool elukohajärgset  valimisjaoskonda ( Sinimäel, Pargi tn 2) ning hääletamine asukohas nt. haiglas.  Eelhääletamise päevadel algab hääletamine kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

            04. märtsil - valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.