Riigikogu valimistel toimub Vaivara vallas hääletamine kahes valimisjaoskonnas.

Sinimäe valmisjaoskond nr 1 asukohaga Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (vallavalitsuse ametiasutuse ruumes).

Jaoskonnakomisjoni esimees:

Eret Laht

Telefoninumbrid: 569 14739, 392 9006

 

Sinimäe valimisjaoskonna piiridesse kuuluvad:
Mustanina küla                        Udria küla
Sõtke küla                               Meriküla küla
Vaivara küla                            Laagna küla
Perjatsi küla                             Hiiemetsa küla
Pimestiku küla                         Auvere küla
Hundinurga küla                     Sinimäe alevik

Olgina valimisjaoskond nr 2 asukohaga Narva mnt 12, Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa (Olgina rahvamaja ruumes).
Jaoskonnakomisjoni esimees:

Age-Ave Orgulas

Telefoninumber: 510 4799

Olgina valimisjaoskonna piiridesse kuuluvad:
Puhkova küla                          Tõrvajõe küla
Vodava küla                            Soldina küla
Peeterristi küla                        Arumäe küla
Kudruküla küla                       Olgina alevik

 

28. veebruarist – 2. märtsini toimub eelhääletamine mõlemas valla valimisjaoskonnas sealhulgas hääletamine väljaspool elukohajärgset  valimisjaoskonda ( Sinimäel, Pargi tn 2) ning hääletamine asukohas nt. haiglas. Eelhääletamise päevadel algab hääletamine kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

6. märtsil - valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

 

Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija eelhääletamisele eelneval perioodil ja sellele järgnevatel päevadel Vaivara vallavalitsusele ja eelhääletamise päevadel ja valimispäeval kuni kella 16.00 jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse. Taotluses tuleb ära märkida nimi, elukoht ning kodus hääletamise taotlemise põhjus.

 

Valijad, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Vaivara valla täpsusega (nii Sinimäe kui Olgina valimisjaoskonna piiridesse kuuluvad valijad) saavad hääletada Sinimäe valimisjaoskonnas eelhääletamise ajal ja valimispäeval.

 

Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel http://www.valimised.ee 24.veebruari kella 9.00 ööpäevaringselt kuni 2. märtsi kella 20.00.

 

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni telefoninumber: 332 1200.

Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehe aadress: http://www.vvk.ee