VAIVARA VALLA VALIMISKOMISJON

 

O T S U S

 

Sinimäe                                                                                                           13. august 2013 nr. 1

 

Valimiskomisjoni aseesimehe valimine

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 19 lõikest 4,

 

Vaivara valla valimiskomisjon

 

o t s u s t a b:

 

1.      Valida Vaivara valla valimiskomisjoni aseesimeheks Marta Lambakahar.

 

2.      Otsus jõustub allakirjutamisega.