VAIVARA VALLA VALIMISKOMISJON

 

O T S U S

 

Sinimäe                                                                                               13. august 2013 nr. 2

 

Valimiskomisjoni tööaja määramine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 19 lõikest 7 ,võttes aluseks Vaivara Vallavalitsuse 06.08.2013 korralduse nr.161 “ Valla valimiskomisjoni asukoha määramine” ning seoses 20.10.2013 kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega,

 

Vaivara valla valimiskomisjon

 

o t s u s t a b:

 

1. Määrata Vaivara valla valimiskomisjoni, asukohaga Pargi tn. 2, Sinimäe alevik Vaivara vald,

Ida-Virumaa, tööajaks:

 

1.1. 21.-22.08, 27.08-29.08, 03.09-05.09 ,09.09 ja 16.-18.09 kell 15.00 -16.00 (teisipäev - neljapäev);

1.2. 26.08, 02.09 kell 16.00-17.00  (esmaspäev)

1.3. 23.08, 30.08, 06.09, 13.09 kell 12.00-13.00 (reede);

 

10. - 12.09 kella 16.00 kuni 18.00;

 

14.-16.10 kell 12-20.

20.10 kell 9.00 kuni jaoskonnakomisjonidelt dokumentide vastuvõtmiseni valimiskomisjonis

21.10 alates 10.00 kuni hääletustulemuste kindlakstegemiseni valimiskomisjonis.

 

2. Muudel aegadel tuleb valla valimiskomisjon kokku vastavalt vajadusele. Komisjoni liikmete tööjaotus ja –aeg kandidaatide registreerimiseks lepitakse kokku töö käigus ja fikseeritakse tööajagraafikus.

 

3. Otsus jõustub allakirjutamisest.

 

 

 

         

Eret Laht

vallasekretäri ja

valimiskomisjoni esimehe ülesannetes