VAIVARA VALLA VALIMISKOMISJON

 

                                                        O T S U S

 

Sinimäe                                                                                                           29.oktoober 2013 nr 10

 

Volikogu liikme volituste peatumine,

asendusliikme määramine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lõige 2 punktist 3, lõige 4 punktist 3, § 20 lõikest 1, lõikest 3, võttes aluseks Vaivara valla valimiskomisjoni 25.10.2013 otsuse nr 6 „Vaivara Vallavolikogu liikmete registreerimine” ja Vaivara valla valimiskomisjoni otsuse nr 7 “Vaivara Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” ning seoses  Artur Eistre poolt esitatud avaldusega,

 

Vaivara  valla valimiskomisjon  o t s u s t a b:

 

1. Vaivara Vallavolikogu liikme Artur Eistre (Vaivara elanike valimisliit) volitused peatuvad volikogu liikmena üheks aastaks.

 

2. Vaivara Vallavolikogu liikmeks määratakse asendusliige Jevgeni Hohlov (Vaivara elanike valimisliit).

 

3. Vaivara Vallavolikogu liikme Artur Eistre volitused peatuvad ja Jevgeni Hohlovi Vaivara Vallavolikogu liikme volitused algavad otsuse jõustumise hetkest.

 

4. Otsus jõustub  allakirjutamisega .

 

 

 

 

 

Eret Laht

valimiskomisjoni esimehe ülesannetes

29.10.2013 kell 13.50.