VAIVARA  VALLA  VALIMISKOMISJON

 

O T S U S

 

Sinimäe                                                                                               30. oktoober 2013 nr 11

 

Vaivara Vallavolikogu esimehe valimise

valimistulemuste kindlaks tegemine

 

                                          

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõikest 3 ja võttes aluseks Vaivara valla valimiskomisjoni hääletamistulemuste 30.10.2013 protokolli Vaivara Vallavolikogu esimehe valimise salajase hääletamise kohta,

 

Vaivara valla valimiskomisjon

 

o t s u s t a b:

 

1.      Vaivara valla valimiskomisjoni hääletamistulemuste 30.10.2013 protokolli alusel osutus valituks Vaivara Vallavolikogu esimeheks Veikko Luhalaid.

 

2.  Otsus avalikustada valla veebilehel ja vallamaja teadete tahvlil.

 

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

  

 

 

 

Eret Laht

vallasekretäri ja

valimiskomisjoni esimehe ülesannetes

30.10.2013