VAIVARA  VALLA  VALIMISKOMISJON

 

O T S U S

 

Sinimäe                                                                                               07. november 2013 nr 12

 

Volikogu liikmete volituste peatumine,

asendusliikmete määramine

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lõikest 1, lõige 2 punktist 1, § 20 lõikest 1, lõikest 3, võttes aluseks Vaivara valla valimiskomisjoni 25.10.2013 otsuse nr 6 „ Vaivara Vallavolikogu liikmete registreerimine” ja Vaivara valla valimiskomisjoni otsuse nr 7 “Vaivara Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” ning seoses volikogu liikme Heiki Lutsu valimisega  Vaivara vallavanemaks ning volikogu liikme Jüri Kiige kinnitamisega Vaivara Vallavalitsuse liikmeks,

 

Vaivara  valla valimiskomisjon  o t s u s t a b:

 

1. Vaivara Vallavolikogu liikme Heiki Luts’u (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) volitused volikogu liikmena peatuvad.

 

2. Vaivara Vallavolikogu liikmeks määratakse asendusliige Meelis Kaljurand (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

 

3. Vaivara Vallavolikogu liikme Jüri Kiige (Kiik) (Eesti Keskerakond) volitused volikogu liikmena peatuvad.

 

4. Vaivara Vallavolikogu liikmeks määratakse asendusliige Angelina Pällo (Eesti Keskerakond).

 

5. Vaivara Vallavolikogu liikmete Heiki Lutsu ja Jüri Kiige volitused peatuvad ja Meelis Kaljurand`i ning Angelina Pällo Vaivara Vallavolikogu liikme volitused algavad otsuse jõustumise hetkest.

 

6. Otsus jõustub  allakirjutamisega.

 

 

 

 

Eret Laht

komisjoni esimehe ülesannetes

07.11.2013  kell  9.50.