VAIVARA VALLA VALIMISKOMISJON

 

                                                        O T S U S

 

 

Sinimäe                                                                                                           25.oktoober 2013 nr 6

 

Vaivara Vallavolikogu liikmete

registreerimine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse valimise seaduse § 68 lõikest 1, lõikest 3 ja 31, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 16 lõikest 4 ja võttes aluseks Vaivara Vallavolikogu valimiste valimistulemuste protokolli, 

 

Vaivara  valla valimiskomisjon o t s u s t a b:

 

1. Registreerida Vaivara Vallavolikogu liikmed:

 

Artur Eistre                 – Vaivara elanike valimisliit

Aleksei Furminski       – Eesti Keskerakond

Maksim Iljin                - Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Jüri Kiik                      – Eesti Keskerakond

Irina Klishina              - Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Veikko Luhalaid         – Eesti Keskerakond

Heiki Luts                   - Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Margit Maksimov        - Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Aare Objartel              - Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Irina Talalajeva            – Vaivara elanike valimisliit

Evald Teetlok              – Eesti Keskerakond

 

2. Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ning valitud volikogu liikmete volitused algavad volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgneval päeval.

 

3.  Otsus avalikustada valla veebilehel ja vallamaja teadete tahvlil.

 

4.  Otsus jõustub allakirjutamisest.

 

 

 

 

Eret Laht

vallasekretäri ja

valimiskomisjoni  esimehe ülesannetes

25.10.2013