VAIVARA VALLA VALIMISKOMISJON

 

                                                        O T S U S

 

Sinimäe                                                                                                           28.oktoober 2013 nr 9

 

Volikogu liikme volituste lõppemine,

asendusliikme määramine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõige 1 punktist 6, lõikest 2, lõige 3 punktist 1, § 20 lõikest 1, lõikest 2, võttes aluseks Vaivara valla valimiskomisjoni 25.10.2013 otsuse nr 6 „Vaivara Vallavolikogu liikmete registreerimine” ja Vaivara valla valimiskomisjoni otsuse nr 7 “Vaivara Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” ning seoses  volikogu liikme Maksim Iljini sooviga jätkata oma senises ametis ning mandaadist loobuda,

 

Vaivara  valla valimiskomisjon  o t s u s t a b:

 

1. Vaivara Vallavolikogu liikme Maksim Iljin`i (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) volitused lõppevad volikogu liikmena.

 

2. Vaivara Vallavolikogu liikmeks määratakse asendusliige Nikolai Krinitski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

 

3. Vaivara Vallavolikogu liikme Maksim Iljin`i volitused lõppevad ja Nikolai Krinitski Vaivara Vallavolikogu liikme volitused algavad otsuse jõustumise hetkest.

 

4. Otsus jõustub  allakirjutamisega .

 

 

 

 

 

Eret Laht

valimiskomisjoni esimehe ülesannetes

28.10.2013 kell 16.20.