VAIVARA VALLA VALIMISKOMISJON

 

                                                        O T S U S

 

Sinimäe                                                                                                           25.oktoober 2013 nr 8

 

Vaivara Vallavolikogu lisamandaatide

kinnitamine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse valimise seaduse § 70 lõikest 1 ja võttes aluseks Vaivara Vallavolikogu valimiste valimistulemuste protokolli, 

 

Vaivara valla valimiskomisjon o t s u s t a b:

 

1.Kinnitada Vaivara Vallavolikogu lisamandaadid :

Võrdlusarv

Erakond, valimisliit

72.000

Eesti Keskerakond

65.333

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

60.000

Eesti Keskerakond

56.000

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

51.428

Eesti Keskerakond

51.000

Vaivara elanike valimisliit

49.000

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

45.000

Eesti Keskerakond

43.555

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

40.000

Eesti Keskerakond

39.200

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

38.250

Vaivara elanike valimisliit

36.000

Eesti Keskerakond

35.636

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

32.727

Eesti Keskerakond

32.666

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

30.600

Vaivara elanike valimisliit

30.153

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

30.000

Eesti Keskerakond

28.000

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

27.692

Eesti Keskerakond

26.133

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

25.714

Eesti Keskerakond

25.500

Vaivara elanike valimisliit

24.500

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

24.000

Eesti Keskerakond

23.058

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

22.500

Eesti Keskerakond

21.857

Vaivara elanike valimisliit

21.777

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

21.176

Eesti Keskerakond

20.000

Eesti Keskerakond

19.125

Vaivara elanike valimisliit

17.000

Vaivara elanike valimisliit

15.300

Vaivara elanike valimisliit

 

2. Otsus avalikustada valla veebilehel ja vallamaja teadete tahvlil.

 

3. Otsus jõustub allakirjutamisest.

 

 

 

 

 

Eret Laht

vallasekretäri ja

valimiskomisjoni  esimehe ülesannetes

25.10.2013