Üldinfo
Vaivara vald on Eestimaa kõige idapoolsem vald. Ta paikneb Ida-Viru maakonna idaosas piirnedes põhjas Soome (Narva) lahega, idas Narva ja Narva-Jõesuu linna, Narva jõe ja Narva veehoidlaga, lõunas Illuka vallaga, läänes Sillamäe linna ning Toila vallaga. Valla lääneosas, ümbritsetuna valla territooriumist, paikneb Kohtla-Järve linna Viivikonna (Sirgala) linnaosa.

Valla põhjaosa piirneb Kirde-Eesti lavamaal Perjatsi, Pimestiku ja Udria kohal kõrge pangaga, mida liigestavad Perjatsi, Pimestiku, Udria ja Laagna ojad. Lavamaal paiknevad Sinimäed (LK) on ligi 50 m lavamaast kõrgemad.

Valla lõunaosa on Alutagusesse kuuluv laialdane metsaala.

Loodusvarad on põlevkivi, turvas, kruus, liiv, sinisavi ja lubjakivi. Viis jahirendiala, kalavarud Narva veehoidlas, Narva ja Mustajões. Põlevkiviga on seotud põhiline tootmistegevus valla territooriumil. Seal asuvad Narva põlevkivikarjäär, Eesti Elektrijaam ning 1999. a. valminud ohtlike jäätmete sorteerimise ja ladustamise paik.

Maa-ameti Katastrikeskuse andmetel on valla suuruseks 
392,12 km2, mis moodustab ligi 11,75 % maakonna territooriumist. Siseveekogusid on vallas 1156,2 ha ja merepiiri 12 km.

Põhiosa asulatest on koondunud valla territooriumi põhjaossa Tallinn-Narva maantee ja raudtee ümbrusse. Valla keskus paikneb Sinimäe alevikus, kaugus maakonna keskuseni on 30 km.


Vaivara valda on registreeritud 19.10.2017.a. seisuga 1862 inimest. (Rahvastikuregister). Valla haldusterritooriumil paikneb 20 asulat - 18 küla: Arumäe (25), Auvere (36), Hiiemetsa (19), Hundinurga (27), Laagna (53), Kudruküla (102), Meriküla (18), Mustanina (43), Peeterristi (60), Perjatsi (55), Pimestiku (9), Puhkova (54), Soldina (88), Sõtke (50), Tõrvajõe (31), Udria (23), Vaivara (182), Vodava (27) ning Sinimäe (452) ja Olgina (516) alevik ning omavalitsuse tasandile on registreeritud 48 inimest.

Rahvuslikust koosseisust on vallas 20,6% eestlasi, 60,1% venelasi, 2,4% valgevenelasi, 2,3% ukrainlasi ja 1,6% soomlasi.

Elanikke teenindavad põhikool Sinimäel, Vaivara Lasteaed eesti ja vene rühmadega Sinimäel ja Olginas, Vaivara Huvikeskus Sinimäe, Olgina ja Vaivara raamatukogudega ning spordisaaliga Olginas. Postipunktid on Sinimäe ja Olgina raamatukogudes.

Kommunaalteenuseid osutab KA Vaiko AS.

Aktiivselt tegutsevad mittetulundusühingud: spordiklubi Sinimäe SK Sõnn Sinimäel, AMV Racing Vaivaras, Maarahvaselts Vanatare Laagnal ja
Muuseumide Sõprade Klubi Sinimäel.

Traditsioonilised üritused on Laagna-Puhkova külapäev juuli teisel nädalavahetusel ning Vanatare maalaat kevadel ja sügisel.

Traditsiooniks on muutunud spordipäevad suvel ja talvel.

Remonditud ruumid said Olgina ja Vaivara raamatukogud.

Valla territooriumil on Põhjasõja, I ja II Maailmasõja ning Vabadussõja mälestusmärgid ja vaatamisväärsused. Kaunid paigad on Vaivara Sinimäed (Tornimägi 69,9 m ü.mp., Põrguhauamägi 83,2 m ü.mp. ning Pargimägi 84,6 m ü.mp.), kõrge pank Perjatsi, Pimestiku ja Udria kohal, Langevoja ja Tõrvajõe joad. Avatud on matkarada. Puhkevõimalusi pakuvad turismitalud ja Laagna hotell veepargiga.

Traditsiooniks on saanud iga-aastane Utria dessandi korraldamine Erna Seltsi, Vaivara Vallavalitsuse, Kaitseliidu Peastaabi ja Kaitseliidu Alutaguse Maleva poolt

Sõjamänguga meenutatakse 17. jaanuaril 1919. aastal toimunud edukat dessanti Eesti meraväe alustelt Utria randa Eesti meredessantpataljoni 400 mereväealse ja 600 Soome vabatahtlike pataljoni võitleja osavõtul.

 
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Juuni 2024 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30