Keskkond > Kalandus ja jahindus
Auvere rendijahipiirkond

Auvere rendijahipiirkonna (edaspidi jahipiirkond) piir algab Tallinn- Narva raudtee ja Narva metskonna kvartali 153 loodesihi ristumiskohast ning läheb mööda raudteed ristumiseni Auvere-Sinimäe maanteega, jätkub mööda Auvere-Sinimäe maanteed Auvere suunas ristumiseni kõrgepingeliini trassiga ja kulgeb mööda kõrgepingeliini trassi ristumiseni Arumäe-Soldino maanteega. Kõrgepingeliini ja maantee ristumiskohast läheb jahipiirkonna piir mööda Arumäe-Soldino maanteed ristumiseni Tallinn-Narva maanteega, jätkub mööda Tallinn-Narva maanteed Narva linna piirini, kulgeb mööda Narva linna välispiiri Narva veehoidlani, läheb mööda veehoidla kallast Narva jõeni ja mööda Narva jõge Mustajõe suudmeni.

Mustajõe suudmest Narva jões kulgeb jahipiirkonna piir mööda Mustajõge Narva metskonna kvartali 246 lõunanurgani, jätkub mööda Narva metskonna välispiiri ristumiseni kruusakarjääri teega ning läheb mööda kruusakarjääri teed läbi Vaivara metskonna kvartalite 46 ja 45 ristumiseni põhja suunas kulgeva metsateega. Teeristist läheb jahipiirkonna piir mööda metsateed ristumiseni Narva metskonna välispiiriga, jätkub mööda Narva metskonna välispiiri kuni sama metskonna kvartali 153 loodesihi ristumiseni Tallinn-Narva raudteega.

Narva rendijahipiirkond

Narva rendijahipiirkonna (edaspidi jahipiirkond) piir algab Utria oja suudmest Soome lahes ning kulgeb mööda mereranda Narva-Jõesuu linna piirini, jätkub mööda Narva-Jõesuu linna välispiiri Narva jõeni ning mööda jõge Narva linna piirini. Siitpeale kulgeb jahipiirkonna piir mööda Narva linna välispiiri ristumiseni Soldino-Arumäe maanteega, jätkub mööda maanteed ristumiseni kõrgepingeliini trassiga ning läheb mööda kõrgepingeliini trassi ristumiseni Auvere-Sinimäe maanteega. Maantee ja kõrgepingeliini trassi ristumiskohast kulgeb jahipiirkonna piir mööda Auvere-Sinimäe maanteed ristumiseni Tallinn-Narva maanteega. Teeristist läheb jahipiirkonna piir mööda Tallinn-Narva maanteed Tallinna suunas Narva-Jõesuu teeristini, jätkub mööda Narva-Jõesuu teed Utria ojani ja mööda oja Soome laheni.

Sillamäe rendijahipiirkond

Sillamäe rendijahipiirkonna (edaspidi jahipiirkond) piir algab Sillamäe linna piiri ristumiskohast Soome lahe rannikuga ning kulgeb mööda mereranda Utria oja suudmeni, läheb mööda Utria oja ristumiseni Narva-Jõesuu teega. Oja ja Narva-Jõesuu tee ristumiskohast läheb jahipiirkonna piir mööda teed Tallinn-Narva maanteeni, jätkub mööda Tallinn-Narva maanteed Auvere teeristini. Auvere teeristist kulgeb jahipiirkonna piir mööda Auvere teed ristumiseni Tallinn-Narva raudteega, jätkub mööda raudteed Narva metskonna kvartali 153 põhjanurgani. Narva metskonna kvartali 153 põhjanurgast läheb jahipiirkonna piir mööda Narva metskonna välispiiri Dynamit Nobeli lõhkeainetehaseni, jätkub mööda raudteed Vaivara metskonna kvartali 58 edelanurgani (elektriliini trass).

Vaivara metskonna kvartali 58 edelanurgast kulgeb jahipiirkonna piir mööda elektriliini trassi Sirgala-Sillamäe maanteeni, jätkub mööda maanteed Sillamäe linna välispiirini ning läheb mööda Sillamäe linna välispiiri Soome laheni.

Sirgala rendijahipiirkond

Sirgala rendijahipiirkonna (edaspidi jahipiirkond) piir algab Vaivara metskonna kvartali 72 loodenurgast, jätkub mööda kvartalite 68 ja 69 põhjasihti ristumiseni Viivikonna-Eesti SEJ raudteega, kulgeb mööda raudteed Dynamit Nobeli lõhkeainetehasesse suunduva raudteeharuni ning läheb mööda raudteeharu lõhkeainetehaseni. Lõhkeainetehase juurest läheb jahipiirkonna piir mööda Vaivara metskonna kvartalite 43 ja 44 kirdesihti ristumiseni metsateega, jätkub mööda metsateed ristumiseni kruusakarjääri teega, kulgeb mööda kruusakarjääri teed läbides Vaivara metskonna kvartalid 45 ja 46 metskonna välispiirini, läheb mööda metskonna välispiiri ristumiseni Metsküla ojaga ning mööda oja Mustajõeni, jätkudes mööda Mustajõge tema suudmeni Narva jões.

Mustajõe suudmest Narva jões kulgeb jahipiirkonna piir mööda Narva jõge Puhatu looduskaitseala piirini, jätkub mööda Puhatu looduskaitseala piiri ristumiseni Vaivara metskonna välispiiriga ning läheb mööda Vaivara metskonna välispiiri kvartali 109 loodenurgani. Kvartali 109 loodenurgast kulgeb jahipiirkonna piir mööda sama metskonna kvartalite 109, 110 põhja- ja kvartalite 101, 95, 88, 82 ja 72 läänesihti kvartali 72 loodenurgani.

Vaivara rendijahipiirkond

Vaivara rendijahipiirkonna (edaspidi jahipiirkond) piir algab Soome lahe pankranniku ja põldudevahelise kruusatee (1,2 km jahilasketiirust ida suunas) ristumiskohast ning kulgeb mööda Soome lahe rannajoont Sillamäe linna piirini, jätkub mööda Sillamäe linna välispiiri ristumiseni Sillamäe-Viivikonna maanteega. Linna piiri ja maantee ristumiskohast kulgeb jahipiirkonna piir mööda maanteed Sirgala teeristini, jätkub mööda Sirgala maanteed Vaivara metskonna kvartali 91 idanurgani (elektriliini trass) ja läheb mööda elektriliini trassi ristumiseni Viivikonna- Eesti SEJ raudteega. Elektriliini trassi ja raudtee ristumiskohast kulgeb jahipiirkonna piir mööda raudteed Vaivara metskonna kvartali 135 idanurgani, jätkub mööda kvartalite 135 ja 134 kagu- ning kvartalite 138 ja 141 idasihti kvartali 141 kagunurka. Kvartali 141 kagunurgast kulgeb jahipiirkonna piir mööda kvartalite 141 ja 140 lõunasihti Vaivara valla piirini, jätkub mööda valla välispiiri ristumiseni Illuka valla piiriga, läheb mööda Illuka valla välispiiri ristumiseni turbaraba teega ja mööda teed Viivikonna turbaraba teeni. Teeristist kulgeb jahipiirkonna piir mööda Viivikonna turbaraba teed ristumiseni Vaivara metskonna kvartali 124 läänesihiga (Vaivara metskonna välispiir), jätkub mööda Vaivara metskonna välispiiri Tallinn-Narva raudteeni, läheb mööda raudteed 0,9 km ida suunas põldudevahelise kruusateeni ning kulgeb mööda kruusateed läbi Vaivina Soome laheni


 
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev September 2023 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30